تبلیغات
اصطلاحات. مکالمات روزمره . جملات رایج انگلیسی - ضرب المثلها و معادل آنها در فارسی

نویسنده :لیار
تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-11:16 ق.ظ

ضرب المثلها و معادل آنها در فارسی

A bad penny always comes back.
مال بد بیخ ریش صاحبشThe beaten road is the safest.
آزموده را آزمودن خطاست.Better late than never.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.A big head has a big ache.
هر كه بامش بیش،‌ برفش بیشتر.Absence makes the heart grow fonder.
دوری و دوستی!A coward dies a thousand times before his death.
ترس برادر مرگ است!A friend in need is a friend indeed.
دوست آن است که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگیAfter a storm comes a calm.
بعد از خشم، پشیمانی است.A miss by an inch is a miss by a mile.
آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجبA penny saved is a penny earned.
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.A sound mind in a sound body.
عقل سالم در بدن سالم است.All that glitters is not gold.
هر گردی، گردو نیست!All things come to he who waits.
گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی!