تبلیغات
اصطلاحات. مکالمات روزمره . جملات رایج انگلیسی - کاربرد متفاوت کلمات در انگلیسی 1

نویسنده :لیار
تاریخ:پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391-08:13 ب.ظ

کاربرد متفاوت کلمات در انگلیسی 1


۱- to light a fire ( آتش روشن کردن)

۲- electric fire ( بخاری برقی)

۳- we return their fire ( ما به تیر اندازی آنها پاسخ داده ایم)

۴- the reporters fire question at him (خبرنگاران او را مورد رگباری از پرسش قرار دادند)

۵- he fired all of the servants ( او همه نوکرها را اخراج کرد)

۶- the books fired my imagination (کتاب تخیلات من را شعله ور کرد


۱- let the punishment fit the crime ( بگذارید تبیه با جرم تناسب داشته باشد)

۲- his education fits him for the job(تحصیلاتش او را برای کار واجد شرایط می کند)

۳- his coat fits well ( کت او اندازه است)

۴- fit physically and mentally (از نظر جسمی و روانی سالم)


1- that event was fixed in her mind for ever(آن رویداد برای همیشه در خاطرش نقش بسته بود)

۲- she had fixed her eyes on the target ( او چشمان خود را بر هدف دوخته بود)

۳- fixed prices ( قیمت های ثابت)

۴- to fix the date of a wadding ( تاریخ ازدواج را تعیین کردند)

۵- pari fixed the room( پری اتاق را مرتب کرد)

۶- can you fix my watch? ( می تونی ساعتم را تعمیر کنی؟)

۷- fix me cup of tea ( یک فنجان چای برایم درست کن)