تبلیغات
اصطلاحات. مکالمات روزمره . جملات رایج انگلیسی - سخنانی آموزنده از بزرگان

نویسنده :لیار
تاریخ:شنبه 2 اردیبهشت 1391-02:18 ب.ظ

سخنانی آموزنده از بزرگان

Always there is a drop of madness in love, yet always there is a drop of reason in madness”

(F. Nietzshe)

”در عشق همیشه قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه قطره ای عقل“

(فردریک نیچه)
“Time is very slow for those who wait,
very fast for those who are scared,
very long for those who lament,
very short for those who celebrate.
But, for those who love,
time is eternity "

(William Shakespeare)

” گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند،
بر آنها که می هراسند بسیار تند،
بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،
و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.
اما، برآنها که عشق می ورزند،
زمان راآغاز و پایانی نیست.“

(ویلیام شکسپیر)
“Many people lose the small joys, in hope for the big happiness.”

(Pearl S. Buck)

” بسیاری مردم شادی های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می دهند.

(پرل س. باک)