تبلیغات
اصطلاحات. مکالمات روزمره . جملات رایج انگلیسی - اصطلاحات

نویسنده :لیار
تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-10:58 ق.ظ

اصطلاحات

hand in glove : دست به یکی شدن

I hot news : اخبار دست اول

dont frown at me : به من اخم نکن

stand firm : سر حرفت بایست

she was delirious : او پرت و پلا می گفت

I could eat a hourse : خیلی گرسنمه

dont bargain : چانه بی چانه

she is a rubber neck : او خیلی فوضولی است

 dont show off پز نده

she burst into tears : بغضش ترکید

I dont belive my eyes : باورم نمی شه

he is henpeked : اون زن ذلیله

dog my cats if : اسمم و عوض می کنم اگه ....

are u pulling my leg ? داری سر به سرم می زاری ؟

in hot water : تو درد سر افتادم

everyone was rolling of laugh : همه از خنده روده بر شدیم

ride double : دروغ شاخدار

go easy on that : بیخیال سخت نگیر

god rest you gentel men : خدا نگهدار آقایان

get off my bag : دست از سرم بردار

to be all eyes :  چهار چشمی پاییدن  

go fly a kit : برو پی کارت

grin and bear it : بساز و بسوز

hush mony : حق و سکوت